Kart over mineralressurser

Det finnes heldigvis kart hvor det er mulig å se på mineralressursene nettopp på ditt sted. Her har du muligheten til å se kjente forekomster i både løsmasser og fast fjell.

Har du kjente forekomster i fast fjell, kan det absolutt lønne seg i leite i elver / bekker nedstrøms for området.  En god start er å leite på linken under. Et godt forslag er å åpne helt til venstre under kart. Se videre på mineralressurser og deretter under edelmetaller

http://geo.ngu.no/kart/mineralressurser/