Drømmen funnet i California

Drømmen er mulig. Dette fantastiske funnet er gjort i California i 2014. Drømmen lever videre.